WhatsApp – en guide för föräldrar

WhatsApp logo

Som förälder så är det inte helt lätt att hänga med i våra barns tekniknyttjande, och de olika apparna öppnar upp nya attackytor för kränkningar, mobbing och grooming.

Precis som i det fysiska mötet så finns det inget vi föräldrar kan göra för att skydda vårat barn från kränkningar och mobbing. Men det finns något vi kan göra för att minska risken för grooming.

Grooming

Grooming (läs mer om vad det betyder på ECPAT’s hemsida) börjar oftast med att en vuxen förövare tar kontakt med ett barn exempelvis via ett spel, ett forum eller en chattapp. Förövaren utger sig för att vara jämnårig.

Vi kan hjälpa våra barn, dels genom att prata om vad grooming är och hur det går till, men vi kan även minska attackytorna genom att ställa in apparna och spelen till vår fördel.

När barnet är äldre och visar på mognad, en god självkänsla och ett utvecklat kritiskt tänkande så kan det vara läge att ta bort de här spärrarna.

WhatsApp

WhatsApp är en av världens populäraste chattklienter.
Den har några inställningar som begränsar kontaktytorna med okända användare. Vår avsikt är att undvika att dela med oss av någon som helst information med okända användare. På så sätt så kan en förövare inte urskilja våra barn från andra okända användare.

Gör så här:

  • Öppna WhatsApp
  • -> På Android: tryck på de tre prickarna, och sen Inställningar -> Integritetsskydd
  • -> På iOS: Gå till profilsidan (längst ner till höger), gå till Integritetsskydd
  • -> [ ] Ställ “Sågs senast och Online” till “Mina kontakter”
  • -> [ ] Ställ “Profilbild” till “Mina kontakter”
  • -> [ ] Ställ “Om” till “Mina kontakter”
  • -> [ ] Ställ “Grupper” till “Mina kontakter”
  • -> [ ] Ställ “Status” till “Mina kontakter”

Med dessa inställningar på plats så delar vi mycket mindre information med okända människor, och minskar på så sätt attackytorna för en okänd potentiell förövare. Mer information om WhatsApps olika inställningar finns på WhatsApps supportsida.

Läs fler tips på ECPATs sida med Vuxenstöd