6 steg till starkare lösenordssäkerhet

Free digital security background

Förbättrad lösenordssäkerhet gör en avgörande skillnad för din cybersäkerhet.
Steg 1 (valfritt): Ladda hem Google Authenticator, Microsoft Authenticator eller FreeOTP. Vilken som helst av dessa går bra. Du kommer enbart använda denna för Steg 3

Steg 2: Ladda hem 1Password eller Bitwarden (billigare). 1Password är lite smidigare, men Bitwarden är också ett riktigt bra alternativ. Skapa ett nytt lösenord som är lätt att komma ihåg. Det skall vara unikt, och du skall bara använda det för lösenordshanteraren. Ett exempel på ett starkt lösenord som är lätt att minnas:”hero-unwanted-colour”. Det här är det enda lösenordet du behöver minnas efter att du har lagt in alla dina tjänster i din lösenordshanterare.

Steg 3 (valfritt): Aktivera tvåfaktorsautentisering för den lösenordshanteraren du laddade hem.
Använd den appen du valde i Steg 1 för att generera din tvåfaktorsautentiseringskod (2FA-kod) för lösenordshanteraren.

Steg 4: 1Password har något som man kallar för ”Emergency kit”. Skriv ut den och spara den på en säker plats. Om du har aktiverat tvåfaktorsautentisering för Bitwarden, så skriv ut återställningskoden och spara den på en säker plats.

Steg 5: Aktivera tvåfaktorsautentisering (2FA) på de viktigaste tjänsterna som du använder.

Steg 6: Byt till unika, starka lösenord på de viktigaste tjänsterna som du använder. Till exempel Facebook, Google, iCloud, Microsoft och Amazon. Om du bara skall änd.ra 1 st tjänst idag, så börja med Facebook!

Bra jobbat🏆! Nu har du förbättrat din lösenordssäkerhet.
Detta gör omedelbar skillnad.

Vill du ha en personligt anpassad säkerhetsgenomgång?
Kontakta Cybertrygg så hjälper vi dig!